Konferans ve toplantı salonları video konferans görüşmeleri için yeniden düzenlenmiştir; ses düzeni, sunum yönetimi ve ipad kontrol

Tüpraş

Firmamız Türkiye' de bilişim ve iletişim sektörüne yön veren lider kuruluşlardan Koçsistem ile ortaklaşa projeler gerçekleştirmiştir; Tüpraş da bunlardan biridir. Türkiye genelindeki tüm Tüpraş rafinerileri birbirine video konferans ağıyla bağlıdır. Bu proje kapsamında Tüpraş Körfez Genel Müdürlük ve rafinerilerinde bulunan toplantı ve konferans salonları ses ve görüntü sistemleri yeniden tasarlanmış ve özellikle video konferans ihtiyaçlarına göre optimize edilmiştir.

Tüm salonlarda görüntü altyapısı HDMI kaynak sinyaline göre yeniden tasarlanmıştır. Sunum şekillleri çeşitlendirilmiş, sunum yönetimi ve sistem kontrolünün ipad üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Toplantı salonlarında 2x2 55" videowall görüntüleme sistemi kurulmuştur. Konferans ve eğitim salonlarında ise Full HD yüksek parlaklıkta büyük salon tipi sistemler konumlandırılmıştır.

Ortam mikrofonu ilaveleri ile video konferans görüşmeleri ideal yapıya kavuşmuştur.